Silmu sahkopostin allekirjoitukseen

TARVEKYSELY / ENKÄT

Sinä olet oman alueesi paras asiantuntija ja nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, mihin SILMU ry jakaa rahoitusta ohjelmakaudella 2021-2027 toiminta-alueellaan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo).

Du är sakkunnig på ditt eget område, och nu har möjlighet att påverka till vilka ändamål SILMU rf beviljar finansiering under programperioden 2021-2027 (Askola, Borgnäs, Borgå Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo).

Tällä kyselyllä voit ilmoittaa oman mielipiteesi alueen kehittämistarpeista. Käytämme tietoja seuraavan ohjelmakauden strategiamme valmistelussa. Vastaamisen voi tehdä anonyyminä. Voit tarvittaessa laittaa kehittämisehdotuksiasi myös osoitteeseen silmu@silmu.info.

Säg din åsikt genom att svara på den här enkäten. Svarena används i beredningen av strategin för den inkommande programperioden. Du kan svara anonymt. Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till silmu@silmu.info.

Suuret kiitokset vaivannäöstäsi, ilman apuasi olisi alueemme kehittäminen mahdotonta!

Tack för att du hjälpte till! Utan din hjälp skulle det vara svårt att utveckla vårt område.

Vastauksesi koskee kuntaa/kuntia - Mina svar gäller kommunen/kommunerna

Valitse sinulle tärkeitä teemoja, joita voisimme kehittää (rasti ruutuun) - Välj de teman som är viktiga för dig, som vi kunde utveckla (kryssa för):

Vapaa sana / Ordet är fritt: